Enskri
Track

Track

Depi yo resevwa koli w la nan youn nan platfòm korespondans eZHub nou yo, wap kapab swiv li epi wap konnen si koli w la:

  • An tranzit (Sou wout pou rive jwenn ou)
  • Rive nan peyi a (Nan ladwàn)
  • Sou wout pou Livrezon

Gen twa fason pou swiv koli w la:

(1) Konekte w sou kont eZone ou pandan wap antre nimewo kont ou, ki se kòd destinasyon en twa lèt avèk yon nimewo de 3 a 7 chif nan espas pou mete “nimewo kont ” (pa egzanp CUR33333) apre sa antre modpas ke ou chwazi a.

(2) Antre nimewo pou swivi eZone nan (resepise transpò pa avyon) ke wap jwenn nan imel konfimasyon an.

(3) Antre enfòmasyon pou swivi FedEx, USPS, UPS ke ou resevwa nan notifikasyon ekspedisyon koli w la.


Enskri w Koulye a