Enskri
eZshopper

eZshopper

logo_ezshopper

Ou vle achte sou entènèt, men ou vle peye lokalman?

Ou pa gen kat kredi pou achte sou entènèt?

Ou bouke resevwa plizyè livrezon pou menm kòmand la?

Pa gen pwoblèm, kite eZshopper achte pou ou!

Nan eZone nou konekte ou ak mond lan epi nou fè lavi w eZ! Avèk sèvis eZshopper nou an se premye fwa achte sou entènèt epi ekspedye sa w achte a fasil konsa. Konsidere eZshopper kòm sèvis acha pèsonèl ou, tankou yon “’sèvis konsyèj’’.

Tou senpleman konekte w sou kont eZone ou an epi klike sou eZshopper. Ou kapab ajoute jiska 15 URL pou chak kòmand nan magazen sou entènèt ou pi renmen yo. eZone ap konsolide kòmand ou yo anvan li ekspedye machandiz ou yo, sa ap pèmèt diminye frè transpò ki gen rapò ak ekspedisyon miltip. Ou ka chwazi tou pou resevwa atik ijan yo konsa nap ekspedye yo imedyatman lè yo rive.

Sèvis eZshopper a ofri w tou yon lòt avantaj paske ou ka peye lokalman nan lajan lokal ou. Ale nan sikisal eZone lokal ou pou peye pandan wap itilize metòd peman ou pi pito a. Nou aksepte peman ak lajan kach, kat debi, kat kredi epi chèk. Tanpri pa bliye ke peman an dwe fèt anvan nou pase kòmand lan sou entènèt.

Kite eZshopper louvri tout fwontyè w sou zafè achte sou entènèt ak ekspedisyon entènasyonal.


Enskri w Koulye a Login Koulye
eZshopper eZshopper eZshopper