Enskri
eWave

eWave

 

Byenveni nan eWave – se fason eZ  ke eZone genyen pou ekspedye pa bato machandiz ki pi gwo, pi lou, tankou machin, mèb, aparèy ak ekipman ki peze plis pase 100 liv (nan pi fò peyi).

Ekspedisyon aletranje pa AVYON baze sou pwa machandiz lan, alòs ke ekspedisyon aletranje pa BATO baze sou dimansyon machandiz lan, oswa pye kib, ke yo kalkile sou baz mezi dimansyonèl machandiz la [(Longè x Lajè x Wotè)/1,728].

Sèvi ak fòmilè eWave ki anba a, oswa kontakte ajan lokal eZone ou a pou ede ou wè klè ke se eWave ki pi bon opsyon pou ou. Sonje ke eWave kapab fè ou peye frè minimòm ak adisyonèl pou jesyon/transfè.
Pickup Service Required 

Enskri w Koulye a Login Koulye
eWave eWave eWave