Enskri
Règleman sou enfòmasyon prive

Règleman sou enfòmasyon prive

Ki enfòmasyon nou kolekte ?

Nou kolekte enfòmasyon lè wap enskri sou sit nou an, ranpli fòmilè nou yo, pran abònman oswa enskri pou Sèvis nou yo.

Lè wap plase kòmand ou oswa w ap enskri sou sit nou an, kòm sa dwa, li  posib ke yo mande w pou ekri non ou, adrès imel, adrès lapòs, nimewo telefòn oswa enfòmasyon sou kat kredi ou.

Ki jan nou itilize enfòmasyon ou yo ?

Men ki jan nou ka itilize enfòmasyon ou bay yo:

Pou pèsonalize eksperyans ou an
(enfòmasyon konsènan ou yo ap ede nou satisfè bezwen pèsonèl ou pi byen) ;

Pou amelyore sit entènèt nou an
(nou toujou ap fè efò pou amelyore sa nou ofri sou sit entènèt nou an  dapre enfòmasyon  ak kòmantè nou resevwa nan men ou) ;
Pou amelyore sèvis kliyan nou yo
(enfòmasyon ou yo ede nou reponn pi byen a demann sèvis ak bezwen sipò kliyan  yo) ;
Nan pwosesis tranzaksyon

Kit yo piblik oswa prive, nou pap ni vann, ni boukante, ni transfere, oswa bay nenpòt ki lòt konpayi pou kèlkeswa rezon an enfòmasyon ou yo, san konsantman ou, sa ap fèt sèlman pou livre pwodwi ou achte a oswa sèvis ou mande a ;
Pou òganize yon konkou, pwomosyon, sondaj oswa lòt karakteristik nan sit entènèt nou an:

Pou voye  imel pou ou detanzantan

Yo ka itilize adrès imel ou bay pou pwosesis kòmand ou yo pou voye enfòmasyon pou ou ak fè ou konnen dènye nouvèl ki gen rapò ak kòmand ou an, anplis de sa pafwa wap resevwa nouvèl sou konpayi a, dènye nouvèl yo, enfòmasyon sou pwodwi oswa sèvis nou yo, elatriye.

Ki jan nou pwoteje enfòmasyon ou yo ?

Nou aplike divès kalite mezi  sekirite pou sekirize enfòmasyon pèsonèl ou yo lè ou antre, soumèt, oswa aksede a enfòmasyon pèsonèl ou.
Nou mete a dispozisyon ou yon sèvè sekirize. Tout enfòmasyon sansib/kredi ke ou bay transmèt an pasan pa yon teknoloji SSL (Secure Socket Layer) apre sa yo kripte nan baz done founisè pòtay peman nou an ki  aksesib sèlman pou moun ki otorize ak dwa aksè espesyal nan sistèm sa yo, e ki oblije prezève konfidansyalite enfòmasyon yo. Apre yon tranzaction, nou pa estoke nan sèvè nou yo okenn enfòmasyon pèsonèl ou yo (kat kredi, nimewo sekirite sosyal, sèvis finansye, elatriye).

Èske nou itilize koukiz ?

Wi. Koukiz yo se yon seri ti dosye ke yon sit oswa founisè sèvis li yo voye bay disk di nan òdinatè w lan atravè navigatè entènèt ou an (si ou otorize l) ki pèmèt sit sa yo oswa founisè sèvis yo rekonèt navigatè ou an epi pran ak estoke sèten enfòmasyon.
Nou itilize koukiz pou ede nou memorize ak òganize atik ki nan panye ou, konprann epi anrejistre preferans ou pou lòt vizit nan lavni epi pou konpile done total sou trafik ak entèraksyon sit la pou nou ka ofri ou pi bon eksperyans ak zouti a lavni.

Nou pap ni vann, ni boukante, ni  transfere enfòmasyon pèsonèl ou yo bay lòt moun. Sa pa enkli moun ke nou fè konfyans ki ede nou nan fonksyònman sit entènèt nou an, mennen aktivite nou yo, toutotan moun sa yo dakò pou prezève enfòmasyon sa yo konfidansyèl. Nou ka kominike enfòmasyon sou ou lè nou konsidere sa nesesè pou konfòme  nou ak lalwa, aplike kondisyon itilizasyon sit entènèt nou an, oswa pwoteje dwa nou, pwopriyete nou, sekirite nou oubyen pa lòt moun. Sepandan, nou ka bay lòt moun enfòmasyon sou vizitè ki pa idantifye yo pèsonèlman, pou yo fè maketing, piblisite, oswa lòt itilizasyon.

Konsantman ou
Lè ou itilize sit nou an ou dakò ak politik konfidansyalite sit entènèt nou an.

Chanjman nan Politik Konfidansyalite nou an
Si nou deside chanje politik konfidansyalite nou an, nap afiche chanjman sa yo sou paj sa a, ak/oswa nap mete ajou dat chanjman politik konfidansyalite ki anba a.
Dènye modifikasyon politik sa a te fèt jou ki te31 Jiyè 2013

Kontakte nou
Si w gen nenpòt kesyon sou politik konfidansyalite sa a, ou ka kontakte nou pandan wap itilize enfòmasyon ki anba a.