Enskri
Orè vòl

Orè vòl

eZone ap travay kòm patnè ak plizyè konpayi avyon pou livre machandiz ou an byen vit epi avèk efikasite. Orè vòl yo ka chanje, e notifikasyon chanjman sa yo va fèt swivan disponibilite yo. Tanpri sonje ke nou prepare machandiz  yo jou anvan vòl la pwograme a, se sa ki fè ke machandiz ki rive nan eZHub apre 2pm jou anvan vòl la pwograme a pap ekspedye jiska nan pwochen vòl ki pwograme an. eZone fè ekspedisyon sou kèk vòl pasaje ki, sa ki ka mete restriksyon sou sèten machandiz. Tanpri kontakte ajan lokal ou pou enfòmasyon sou restriksyon nan ekspedisyon, dedwànman ak disponiblite  machandiz yo.

Orè vòl